ที่ตั้งสำนักงาน

<iframesrc="https://www.google.co.th/search?q=%22%22https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m16!1m12!1m3!1d40482.0129012262!2d105.132346643502!3d15.307678933015215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1z4Lit4LiH4LiE4LmM4LiB4Liy4Lij4Lia4Lij4Li04Lir4Liy4Lij4Liq4LmI4Lin4LiZ4LiV4Liz4Lia4Lil4LiV4Liy4Lil4Liq4Li44Lih!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1533188393290%22&rlz=1C1RXGH_enTH722TH723&oq=%22%22https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m16!1m12!1m3!1d40482.0129012262!2d105.132346643502!3d15.307678933015215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1z4Lit4LiH4LiE4LmM4LiB4Liy4Lij4Lia4Lij4Li04Lir4Liy4Lij4Liq4LmI4Lin4LiZ4LiV4Liz4Lia4Lil4LiV4Liy4Lil4Liq4Li44Lih!5e0!3m2!1sth!2sth!" height="600px" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ม.6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190. โทร. 045-429508 แฟกซ์ 045-429509 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ