โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ