นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบก้าวกระโดด" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบก้าวกระโดด" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จาก ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ