ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำโดยนายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่,หัวหน้าสำนักปลัดและนักพัฒนาชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ ม.7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยภายในกิจกรรมมีการกำจัดผักตบชวาในคลองพร้อมทั้งตัดกิ่งไม้บริเวณรอบถนน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ คลองน้ำหลังวัดบ้านบ้งมั่ง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นำโดย งานป้องกันฯและงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ที่ได้รความเสียหาย ในเขตพื้นที่ ม.7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 2 ราย จากเหตุภัยพิบัติ เหตุเกิดใน 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2562 โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.โพธิ์ใหญ่, สมาชิก อปพร, ครู ศูนย์พัฒนาเด็กฯ, ผู้นำชุมชน , เทศบาลตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ เข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีในอาคาร การปฐมพยาบาลผู้ป่วย การปฏิบัติการอพยพหนีไปในอาคาร การปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง และในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอขอบพระคุณวิทยากร จาก ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดช มา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณ ม.7 บ้านบ้งมั่ง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น
ประชาสัมพันธ์ จุดทิ้งขยะอันตราย ในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ !!
ขยะอันตรายที่สามารถนำมาทิ้งได้ คือ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เป็นต้น
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ