Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ใหญ่ มอบสิ่งของเพื่อพัฒนาโภชนาการในเด็ก ให้กับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2562 ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกันจัดเก็บขยะริมถนนสองข้างทาง สายหลัก ในเขตพื้นที่ ม.8 บ้านโพธิ์ตก (จากหน้าวัดบ้านโพธิ์) ไปจนถึง ม.6 บ้านโพธิ์ออก (หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่)
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายธนันนันท์ ลุนพรหม ปลัด อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดชะการพังทะลายของดินและดักตะกอนดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสพคัญของชาติ ฯ ณ คูคลองห้วยตองแวด หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
นายธนัยนันท์ ลุนพรหม ปลัด อบต. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในสำนักงาน จำนวน 50 ต้น
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิว เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ในเขตพื้นที่ วัดบ้านโพธิ์ , ศาลากลางหมู่บ้าน ม.8 บ้านโพธิ์ตก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ ด้วยความห่วงใยจาก.. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
คณะผู้บริหารฯ ท่านปลัด นักป้องกันฯ นักพัฒนาชุมชนและ ผอ.รพ.สต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากราษฎร หมู่ 7 จำนวน 3 ราย ได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำเน่าเสีย จากบ้านนายจรัญ ทองให้ ราษฎร หมู่ 7 โดยเจ้าหน้าที่ได้คำแนะนำและให้แก้ไขเบื้องต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
นำโดย นายไพบูลย์ ดวงศรี นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อมาร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ในภาวะเกิดโรคระบาด Covid 19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ