โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 งานป้องกันฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน เป็นจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ณ กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี /div>

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ