หัวหน้าส่วนราชการ

นายธนัยนันท์ ลุนพรหม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางณัฎฐ์วรินท์ มังกรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิรมย์ เรกะสันต์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวปณิตา คูณทาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ