กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปณิตา คูณทาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางธัญญาภรณ์ มากดี

นักสันทนาการ

นางวาสนา พิจิตรธรรม

นักวิชาการศึกษา

นางณพิชญ์ชญานิศ อินทร์งาม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุจิตราวดี สมัครวงศ์

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางรัชดา สมโชค

แม่บ้าน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ