Hot News :
กองคลัง

นางณัฎฐ์วรินท์ มังกรณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางอุทัยวรรณ บุญเย็น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางธีรกานต์ ปิ่นแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางอุไรรัตน์ สายเสาร์

นักวิชาการพัสดุ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวชวัญญา ตรีสังข์

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสมพิศ คงสีลา

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววมลรัตน์ ไชยกาล

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวศรินญา สามสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ