วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 15:54

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 307,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 307,000.-บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ