วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 09:30

ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านร่่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่  9 บ้านร่องก่อ  ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ