Hot News :
วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 14:52

คำสั่งแต่งตั้งตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องฉีดพ่นกำจัดยุง

คำสั่งแต่งตั้งตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องฉีดพ่นกำจัดยุง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ