วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 14:05

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านร่องก่อ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านนา ดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านร่องก่อ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านนา ดง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ