วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563 11:46

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.9-ม.11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.9-ม.11 (e-bidding

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ