สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566

       วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ณ สี่แยกโรงเรียนบ้านโพธิ์ ถึง วัดบ้านร่องก่อ...

[ 11-03-2566 ] Hits:52

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยก ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ...

[ 16-02-2566 ] Hits:60

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 28-01-2566 ] Hits:76

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ (พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

[ 19-01-2566 ] Hits:3

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ