Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นางสาวสุดาวรรณ เรืองอร่าม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับซื้อขยะกับสมาชิกธนาคารขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก,หมู่ที่ 10บ้านโนนไร่และหมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอ

       วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นางสาวสุดาวรรณ เรืองอร่าม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับซื้อขยะกับสมาชิกธนาคารขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก,หมู่ที่ 10บ้านโนนไร่และหมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}2567ap02{/gallery}

[ 02-04-2567 ] Hits:18

กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ {gallery}2567ap03{/gallery}

[ 25-03-2567 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมธนาคารขยะตำบลโพธิ์ใหญ่ MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "

       วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประธานในพิธีกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " โดยดำเนินกิจกรรมการซื้อขายขยะของธนาคารขยะ ประกอบด้วย ...

[ 22-03-2567 ] Hits:66

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเองและขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

       ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเองและขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

[ 13-03-2567 ] Hits:88

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

ผลิตภัณฑ์สินค้าตำบลโพธิ์ใหญ่

กลุ่ม“กลุ่มเย็บกระเป๋า” “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านโนนแดง”

[ 04-11-2564 ] Hits:537

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ITA

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ