สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิก เหล้า โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา พ.ศ. 2566

       ขอความร่วมมือประชาชน ลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิก เหล้า ผ่านช่องทางhttp://noalcohol.ddc.moph.go.th/index.php โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา พ.ศ. 2566 {gallery}990{/gallery}

[ 09-08-2566 ] Hits:18

1 อปท 1 สวนสมุนไพร

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน {gallery}aug2{/gallery}

[ 28-07-2566 ] Hits:52

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ดำเนินโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร ณ บริเวณพื้นที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สมุนไพรที่ปลูกประกอบด้วย ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ผักแพว...

[ 28-07-2566 ] Hits:24

โครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถนำความรู้และทักษะในการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์และโรงเรียนบ้านโนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ {gallery}july21{/gallery}

[ 20-07-2566 ] Hits:34

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

ผลิตภัณฑ์สินค้าตำบลโพธิ์ใหญ่

กลุ่ม“กลุ่มเย็บกระเป๋า” “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านโนนแดง”

[ 04-11-2564 ] Hits:47

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ITA

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ