กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปณิตา คูณทาการ

ผู้อำนวการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 081-2667226

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววณวณัญ รณโชคดิเรกคุณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางณพิชญ์ชญานิศ อินทร์งาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสุจิตราวดี สมัครวงศ์

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางรัชดา สมโชค

แม่บ้าน (ศพด)

นางสาววรวลัญช์ เมืองเหนือ

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ