Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/2514
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/2512
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/we03
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/990
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/2514
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/2512
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/we03
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/990

ข่าวกิจกรรม

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง NO Gift polic งดรับ งดให้ ของขวัญหรือกำนัลทุกเทศกาลและทุกโอกาส ประจำปี 2567

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอเชิญชวนประชาชนในตำบลโพธิ์ใหญ่ ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการ หรือมารับ บริการใด ๆ ก็ตามกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qaenqv 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

       ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอเชิญ ชม ช้อป "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 (ศาลาอีสานเขียว) ทุกวันพุธ เวลา 06.00-08.30 น.

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ คือ นางบุญญาดา พุฒพิมพ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

{gallery}2514{/gallery}

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 31 มกราคม 2567เวลา 07.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว “ โดยมีผู้นำชุมชน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่และ อสม.ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายและแสวงหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายและการสร้างรายได้แก่ชุมชนมและเป็นการจึดเตรียมแหน่งจำหน่ายสินค้ารองรับนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Walle ณ ตลาดชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก ในสถานประกอบการภาคเอกชนและร้านค้าสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่หรือไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าหากลุกค้าไม่ร้องขอ โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

{gallery}2512{/gallery}

       วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ให้การต้อนรับ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีลและการสงเคราะห์ นายอำเภอพาเข้าวัดแต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ โดยมีข้าราชการประชาชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร อาหารที่ได้จากการทำบุญตักบาตร นำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นาย ทองพูล ปะถะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ณ หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ ผู้นำชุมชน,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่สนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยภายในกิจกรรมมีเกมส์ ตามฐานต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายคำพูน อัปกาญจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่ กิจกรรมจิตอาสา ทาสีรั้ววัดบ้านโนนแดง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ,ผู้นำชุมชน,อถล,สมาชิกสภาฯและจิตอาสา ร่วมโครงการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ถึง สะพานขัวพระยาศรี หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีการประกวดนางนพมาศตำบลโพธิ์ใหญ่ ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ หมู่ 11 บ้านนาดง,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตกและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม หมู่ 6 บ้านโพธิ์ออก และการประกวดกระทง ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ หมู่ 12 บ้านหนองฝาง,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมู่ 2 บ้านคำลือชาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก ณ จุดชมวิว ขัวพระยาศรี บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมสัญจรร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ วัดบ้านโพธิ์ หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงเพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ล้มทับสายไฟ ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านหนองฝาง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

       วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี ,หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตกและ หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล,ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ณ ศาลาอีสานเขียวบ้านร่องก่อ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

{gallery}we03{/gallery}

       ขอความร่วมมือประชาชน ลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิก เหล้า ผ่านช่องทางhttp://noalcohol.ddc.moph.go.th/index.php โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา พ.ศ. 2566

{gallery}990{/gallery}
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ