Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/we03
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phoyaiubon/domains/phoyai-ubon.go.th/public_html/Phoyai/Gallery/990
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/we03
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Phoyai/Gallery/990

ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมสัญจรร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ณ วัดบ้านโพธิ์ หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงเพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้ล้มทับสายไฟ ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านหนองฝาง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

       วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี ,หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตกและ หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล,ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ณ ศาลาอีสานเขียวบ้านร่องก่อ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

{gallery}we03{/gallery}

       ขอความร่วมมือประชาชน ลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิก เหล้า ผ่านช่องทางhttp://noalcohol.ddc.moph.go.th/index.php โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา พ.ศ. 2566

{gallery}990{/gallery}

1 อปท 1 สวนสมุนไพร

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ดำเนินโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร ณ บริเวณพื้นที่ อบต.โพธิ์ใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพร รู้จักอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สมุนไพรที่ปลูกประกอบด้วย ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ผักแพว มะนาว ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ กรุงเขมา(เคือหมาน้อย) กระชายขาว สะระแหน่ เป็นต้น

       ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดตั้งถังขยะอันตรายในตำบลโพธิ์ใหญ่ ติดตั้งไว้ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านโนนแดงและโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถนำความรู้และทักษะในการฝึกอบรมไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์และโรงเรียนบ้านโนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นำโดย นายทองพูล ปะถะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาธาณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าข้างถนน โดยมีคณะผู้บริหารฯ ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง, สมาชิกสภาฯ,ผู้นำชุมชน ,จิตอาสา ,อถล ณ ถนนสายหลัก บ้านนาดง ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ,คณะผู้บริหาร ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมกันเดินรณรงค์ใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก " 26 มิถุนายน ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่ https://1386.oncb.go.th/ หรือสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความห่วงใย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่จัดให้มีสนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ใ่ช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย ณ หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสนามกีฬา ดังนี้ 1.สนามฟุตบอล 2.สนามวอลเลย์บอล 3.สนามเปตอง 4.สนามตะกร้อ

       องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่จัดให้มีสนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ใ่ช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

       วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ทำความสะอาดข้างถนน เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านโพธิ์ ถึง ทางไปบ้านโคกเจริญ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อถล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยนายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหนองเทา หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

       โครงการจิตอาสา (เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

       ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะลดคลอดก่อนกำหนดฯ

       งค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ได้ดำเนินการออกให้บริการฉีควัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ