Hot News :

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 10:40

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีการประกวดนางนพมาศตำบลโพธิ์ใหญ่ ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ หมู่ 11 บ้านนาดง,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมู่ 8 บ้านโพธิ์ตกและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม หมู่ 6 บ้านโพธิ์ออก และการประกวดกระทง ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ หมู่ 12 บ้านหนองฝาง,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมู่ 1 บ้านสร้างขุนศรี ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมู่ 2 บ้านคำลือชาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม หมู่ 4 บ้านสร้างเม็ก ณ จุดชมวิว ขัวพระยาศรี บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ