Hot News :

ประกาศ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2566 09:24

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนักสันทนาการ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาการขอโอนย้าย ได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-429508-9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ