Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ดวงศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทัย สุบุญ

รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิรันต์ สมโชค

รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายศุภชัย คำแน่น

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ